0 موزیک ایروبیک و فیتنس

Fitness Music

|دانلود رایگان موزیک فیتنس Mix 2|

Fitness Music Mix 3

آن دسته از عزیزانی که به ورزش تناسب اندام(فیتنس) و ایروبیک علاقه مند می باشند جهت هیجان ، شور ، نشاط و تنوع بیشتر در استفاده از موزیک های مخصوص و مهیج تمرینات این رشته های ورزشی می توانند از این مجموعه میکس شده بهره مند شوند زیرا که همه ما می دانیم یکی از ویژگی های اصلی اثربخشی این دسته از تمرینات و حتی انجام صحیح حرکات و همچنین تنظیم منسجم و ریتمیک حرکات بدن به پخش آهنگ و موزیک مرتبط و کاربردی آن بستگی دارد.

همانطور که وعده داده بودیم سومین مجموعه میکس شده موزیک برای استفاده حین انجام حرکات ورزشی تناسب اندام (فیتنس) توسط تیم کاوش تهیه و به شما عزیزان تقدیم می گردد.


ادامه مطلب

0 موزیک ایروبیک و فیتنس

|دانلود موزیک مخصوص ورزش زومبا فیتنس در 2 CD|

ورزش کاران علاقه مند به رشته مفرح تناسب اندام(زومبا) از طریق این پست می توانید مجموعه ای از موزیک های جدید 2012، مرتبط با این رشته ورزشی را دانلود و به همراه تمرینات مورد استفاده قرار دهید.

  • نام : Zumba Fitness music 2012
  • حجم : 316 مگ
  • فرمت : mp3


ادامه مطلب

0 موزیک ایروبیک و فیتنس

|دانلود رایگان موزیک فیتنس Mix 2|

آن دسته از عزیزانی که به ورزش تناسب اندام(فیتنس) و ایروبیک علاقه مند می باشند جهت هیجان ، شور ، نشاط و تنوع بیشتر در استفاده از موزیک های مخصوص و مهیج تمرینات این رشته های ورزشی می توانند از این مجموعه میکس شده بهره مند شوند زیرا که همه ما می دانیم یکی از ویژگی های اصلی اثربخشی این دسته از تمرینات و حتی انجام صحیح حرکات و همچنین تنظیم منسجم و ریتمیک حرکات بدن به پخش آهنگ و موزیک مرتبط و کاربردی آن بستگی دارد.

همانطور که وعده داده بودیم دومین مجموعه میکس شده موزیک برای استفاده حین انجام حرکات ورزشی تناسب اندام (فیتنس) توسط تیم کاوش تهیه و به شما عزیزان تقدیم می گردد.


ادامه مطلب

0 موزیک ایروبیک و فیتنس

|دانلود رایگان موزیک فیتنس ایروبیک Mix 1|

آن دسته از عزیزانی که به ورزش تناسب اندام(فیتنس) و ایروبیک علاقه مند می باشند جهت هیجان ، شور ، نشاط و تنوع بیشتر در استفاده از موزیک های مخصوص و مهیج تمرینات این رشته های ورزشی می توانند از این مجموعه میکس شده بهره مند شوند زیرا که همه ما می دانیم یکی از ویژگی های اصلی اثربخشی این دسته از تمرینات و حتی انجام صحیح حرکات و همچنین تنظیم منسجم و ریتمیک حرکات بدن به پخش آهنگ و موزیک مرتبط و کاربردی آن بستگی دارد.

چهار مجموعه میکس شده  موزیک ورزشی برای فیتنس و ایروبیک توسط تیم کاوش تهیه شده که اولین مجموعه آن اکنون تقدیم می گردد.

فرمت : Mp3

حجم : 84 مگ

 طی یک ماه آینده 3 مجموعه دیگر درون سایت قرار می گیرند


ادامه مطلب

0 متفرقه,موزیک ایروبیک و فیتنس

اکنون آن دسته از عزیزانی که به ورزش تناسب اندام(فیتنس) و ایروبیک علاقه مند می باشند جهت هیجان ، شور ، نشاط و تنوع بیشتر در استفاده از موزیک های مخصوص و مهیج تمرینات این رشته های ورزشی می توانند از این مجموعه 100 ترکی(track) جدید بهره مند شوند زیرا که همه ما می دانیم یکی از ویژگی های اصلی اثربخشی این دسته از تمرینات و حتی انجام صحیح حرکات و همچنین تنظیم منسجم و ریتمیک حرکات بدن به پخش آهنگ و موزیک مرتبط و کاربردی آن بستگی دارد.


ادامه مطلب

تبليغات
   
تبلیغات
تبلیغات